top of page

Een kleuter is geen schoolkind!


Gelukkig zijn de verplichte cito kleutertoetsen al een tijd afgeschaft. Want hoezo kleuters toetsen?! Persoonlijk ben ik hier nooit een voorstander van geweest. Niet als moeder en ook niet als pedagoog.

In een maatschappij waar presteren, status en aanzien steeds belangrijker wordt, je niet buiten de boot kan vallen, omdat je dan gewoonweg niet begrepen wordt en/of er geen tijd en geld is om daar aandacht aan te besteden, vind ik het juist van belang dat kinderen zo lang mogelijk kind moeten blijven kunnen zijn. Zonder dat ze al op zo’n jonge leeftijd de druk van “presteren” voelen, op hun tenen lopen of merken dat ze misschien “anders” zijn.

KLEUTERS MOETEN SPELEN!

En dat betekent voor mij dat ze in de kleuterklassen nog mogen kleuteren, oftewel; spelen, spelen en nog eens spelen! En ondertussen spelenderwijs hun sociale, emotionele, cognitieve, motorische en taalvaardigheden ontwikkelen. Gewoon door het samen buiten spelen, luisteren naar verhaaltjes van de juf of meester, gymen, uitstapjes maken, verven, tekenen, experimenten uitvoeren (proefjes doen) en praten over de regels die er zijn. Het spel stimuleert namelijk AL deze ontwikkelingsgebieden, oftewel: jonge kinderen leren door te spelen!

SPEL ALS LEIDENDE ACTIVITEIT

En natuurlijk moet er ook aandacht zijn voor het tellen, benoemen van getallen en letters van het alfabet, alleen moeten kleuters dit niet op een schoolse wijze aangeboden krijgen, maar door middel van het spel. Spel moet de leidende activiteit zijn!

ROL VAN LEERKRACHT

En daarnaast is de rol van de leerkracht uiteraard heel belangrijk. Denken zij in hokjes, plakken ze stempels of hebben ze oog en respect voor het kind als individu? Want daar gaat veel mis, mijns inziens. Als je als kind opvalt omdat je niet stil kan blijven zitten op je stoel, je niet lang genoeg kan concentreren, je iets meerdere malen uitgelegd moet krijgen voordat je het begrijpt, je af en toe ineens heel boos wordt, je niet praat, je nog in je broek plast, je andere kinderen slaat, dan heb je naar mijn idee “pech” binnen het huidige onderwijssysteem.

De groepen zijn namelijk vaak te groot om daar aandacht aan te kunnen besteden of de scholen willen enkel goede resultaten van hun leerlingen en daar passen leerlingen die daar niet aan voldoen niet bij. En de leerkracht die het kind met al zijn mogelijkheden of onmogelijkheden wel echt “ziet” en daar aandacht aan wil besteden, die heeft vaak niet de mogelijkheid om dit te doen. En dat kan tot gevolg hebben dat deze kindjes al in de kleuterklas (of later) onzekerheid, teruggetrokken of juist druk gedrag, faalangst, weinig zelfvertrouwen ontwikkelen.

KLEUTEREN IS LEERZAAM

Laat kleuters nu gewoon 2 jaar kleuteren oftewel spelen, zodat zij op die manier de belangrijkste vaardigheden die zij de rest van hun leven nog nodig gaan hebben, kunnen ontwikkelen. In deze 2 belangrijke jaren, moeten ze de basis kunnen leggen voor hun latere leven. Ze dienen zelfvertrouwen te ontwikkelen, leren geloven in hun eigen kunnen, op welk niveau dat ook is en respect voor de ander hebben. Maar dan dus spelenderwijs en op een ontspannen en leuke manier.

Met daarnaast de nodige en juiste aandacht voor het kind dat “opvalt”, moet dat toch goed komen?

Wat vind jij? Ik ben benieuwd naar jouw mening.

Lieve groet,

Joyce

54 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page