Persoonlijk consult

Hierbij ga ik één op één gesprekken met ouders aan volgens de Triple P methode. Deze duren per keer maximaal 1,5 uur. In totaal vinden er 3 tot 4 gesprekken plaats.

Gesprek 1: inschatting van het probleem. 

Gesprek 2: hierin gaan we de opvoedaanpak maken. Dat houdt in dat ik de ouders strategieën aanreik, die zij vervolgens 2 weken lang gaan toepassen. 

Gesprek 3: Opvoedaanpak zo nodig bijstellen. Is dit niet nodig dan vind in dit gesprek de evaluatie plaats.

Gesprek 4: evaluatie

Workshops

Regelmatig verzorg ik workshops over opvoeden. De workshops vinden plaats op een centrale locatie in Den Bosch en omgeving of gewoon bij je thuis. 

- Help, mijn kind slaapt niet

- Help, mijn kind eet niet

- Help, mijn kind heeft driftbuien

- Opvoed-valkuilen herkennen

- Leren luisteren 

Triple P is een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren. Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen.

 

Triple P leert ouders:

   • Een positieve opvoedstijl

   • Beter omgaan met moeilijk gedrag van kinderen

   • Betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan die aantonen dat ouders die een Triple P-programma gevolgd hebben op een positievere manier met kinderen omgaan. Dit vermindert de gedragsproblemen bij kinderen. Kortom: Triple P is 'bewezen effectief', en om die reden ook opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Wat is de Triple P methode?

JOYEUX

 

JOYCE VLAMINGS

06-21685125 

JOYCE@JOYEUX.NU

 

ADRES

 

Boterweg 16

5213 HT 's-Hertogenbosch

KvK-nummer: 61526118

LinkedIn

 

TIPS & INSPIRATIE ONTVANGEN?